Bộ cự ly

Bộ cự ly máy vắt sổ Siruba 4 chỉ bờ nhỏ
Bộ cự ly máy vắt sổ Siruba 4 chỉ bờ nhỏ
Bộ cự ly vắt sổ 5 chỉ Siruba
Bộ cự ly vắt sổ 5 chỉ Siruba