Thuyền (Thoi)

Thoi máy 2 kim nhỏ
Thoi máy 2 kim nhỏ