PHỤ LIỆU NGÀNH MAY

PHỤ TÙNG NGÀNH MAY

Cao su giảm trấn
Cao su giảm trấn
Đèn chữ U
Đèn chữ U
Đèn chữ U
Đèn chữ U
Bộ đánh chỉ máy trần bông Pegasus
Bộ đánh chỉ máy trần bông Pegasus
MÔ TỚ MÁY  VẮT SỔ PEGASUS M700
MÔ TỚ MÁY VẮT SỔ PEGASUS M700
Bộ cự ly máy vắt sổ Siruba 4 chỉ bờ nhỏ
Bộ cự ly máy vắt sổ Siruba 4 chỉ bờ nhỏ
Kéo bổ cơi ( bổ túi) số 2
Kéo bổ cơi ( bổ túi) số 2
Thoi máy 2 kim nhỏ
Thoi máy 2 kim nhỏ
Bàn là hơi nước ES94A
Bàn là hơi nước ES94A
Thiết bị phụ trợ máy móc ngành may
Thiết bị phụ trợ máy móc ngành may
Chân vịt vắt sổ Pegaus 208373 ( chân vịt luồn chun)
Chân vịt vắt sổ Pegaus 208373 ( chân vịt luồn chun...
Bộ cự ly vắt sổ 5 chỉ Siruba
Bộ cự ly vắt sổ 5 chỉ Siruba

MÁY MAY CÔNG NGHIỆP

Máy may 1 kim điện tử JUKI
Máy may 1 kim điện tử JUKI
Máy may 12 kim
Máy may 12 kim
Máy may 2 kim cố định
Máy may 2 kim cố định
Máy 1 kim điện tử dầu khô
Máy 1 kim điện tử dầu khô

KIM KHÍ ĐIỆN MÁY

Máy trần đè đầu bằng điện tử
Máy trần đè đầu bằng điện tử
Máy trần đè đầu bằng liền trục
Máy trần đè đầu bằng liền trục
Máy trần đè đầu nhỏ điện tử
Máy trần đè đầu nhỏ điện tử
Máy trần đè liền trục
Máy trần đè liền trục

MÁY CHUYÊN DÙNG

Máy ép keo Misuko
Máy ép keo Misuko
Máy ép nhiệt 2 đầu nóng lạnh
Máy ép nhiệt 2 đầu nóng lạnh
Máy ép mếch dập
Máy ép mếch dập
Máy ép băng tải khổ lớn
Máy ép băng tải khổ lớn